Khảo sát

Thu thập nhiều thông tin chuyên sâu hơn. Cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng ứng dụng Khảo sát của Odoo.