Sự hài lòng của khách hàng

Support Odoo ERP

7 ngày qua
30 ngày gần đây
3 tháng qua
Phản hồi mới nhất
Vinh An | Hỗ trợ hướng dẫn xử lý chuyển tiền dư bệnh nhân này cho bệnh nhân khác (cùng gia đình) (#52106) Cập nhật source code Odoo 14 - Thứ 5 ngày 30/12/2021 (#48873) Lỗi trang sản phẩm Website B2B | Song Tấn (#46598) Khi rã hàng từ 1 lệnh sản xuất không log note lại (#45237) Trường tên hiển thị của khách hàng có kèm theo địa chỉ (#45451) Tùy chỉnh bổ sung trên Website B2B (#45334) [Huy Nguyễn] - Hướng dẫn thao tác trả hàng trên SO (#44180)