Navigation bar
Accounting Dashboard

Hóa đơn

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp và gọn gàng, quản lý hóa đơn theo kỳ và theo dõi thanh toán dễ dàng, thuận tiện.

Đồng bộ Ngân hàng

Nhận báo cáo ngân hàng đã được đồng bộ hóa tự động hoặc thông qua việc nhập tệp tùy chỉnh.

Đối chiếu dễ dàng

Tiết kiệm thời gian và tự động hóa 95% với công cụ đối soát thông minh của chúng tôi.

Những tính năng thông dụng giúp thay đổi cuộc đời bạn.

Tất cả những công cụ tiết kiệm thời gian bạn cần để phát triển doanh nghiệp.

Đồng bộ Ngân hàng

Nhận báo cáo ngân hàng đã được đồng bộ hóa tự động hoặc thông qua việc nhập tệp tùy chỉnh.

Hóa đơn

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp và gọn gàng, quản lý hóa đơn theo kỳ và theo dõi thanh toán dễ dàng, thuận tiện.

Manage Bills Expenses
Quản lý Hóa đơn & Chi phí

Kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp và nhận dự báo rõ ràng về hóa đơn cần thanh toán sắp tới.

Đối chiếu dễ dàng

Tiết kiệm thời gian và tự động hóa 95% với công cụ đối soát thông minh của chúng tôi. Xem video

Nhận thanh toán nhanh hơn

Hóa đơn điện tử, thanh toán tự động.

Tạo và gửi các hóa đơn chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến..

Gửi thông báo nhắc nợ nhanh chóng. Cài đặt dễ dàng, tự động theo dõi quá trình để nhận thanh toán nhanh hơn..

Tự động tạo hóa đơn công nợ từ đơn hàng, đơn giao hàng hoặc dựa trên thời gian, nguyên vật liệu.

Accounting Sheet

Báo cáo động rõ ràng

Báo cáo theo cách bạn thích.

Dễ dàng tạo báo cáo thu nhập, cân đối thu chi hoặc báo cáo dòng tiền.

Nhanh chóng lọc, phóng to, chú thích và so sánh bất kỳ dữ liệu nào.

Sử dụng khối Dữ liệu Doanh nghiệp (BI Cube) để báo cáo đa chiều hơn.

Ngừng việc ghi nhận giao dịch thủ công

Đồng bộ với các ứng dụng khác

Chi phí

Expenses

Theo dõi chi phí và lên hóa đơn công nợ hàng loạt.

Kho vận

Inventory

Đồng bộ hoạt động kho vận với mỗi đơn hàng bán ra, giúp đánh giá chính xác kho bãi.

Điểm bán hàng (POS)

Point of Sale

Dễ dàng chuyển đơn hàng từ phân hệ POS vào phân hệ Kế toán của Odoo.

Bán hàng

Sales

Tự động tạo công việc trong dự án khi phát sinh đơn hàng.

Câu chuyện thành công

Tìm hiểu cách Toyota triển khai Odoo Accounting để thay thế các hệ thống cũ và tích hợp với hoạt động sản xuất của họ chỉ trong 6 tháng.

Đối tác Vàng của Odoo, Ursa Information Systems, ở California, đã làm rất tốt khi thay thế SAP Business One qua Odoo cho Frew Process Group.

Triển khai Odoo đã giúp các bộ phận của VAHN-Tech hoàn thành các nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả. CRM cho phép họ quản lý khách hàng một cách thông minh ngay khi ứng dụng Kế toán ghi chép các khoản thu chi. Nhờ vậy, Odoo đã xóa bỏ được khoảng cách doanh nghiệp khi cung cấp giải pháp phối hợp giữa các phòng ban.

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia