Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố tài sản cốt lõi của doanh nghiệp bạn: Nhân viên

Tạo và duy trì động lực làm việc thông qua phương thức đánh giá định kỳ hiệu suất của nhân viên. Đánh giá định kỳ nguồn nhân lực hiện có nhằm mang lại quyền lợi xứng đáng cho nhân viên cũng như tổ chức của bạn. Dù đó là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn

Dễ dàng theo dõi
Appraisal Plan

Xem rõ trạng thái đánh giá của mỗi nhân viên hoặc cho toàn công ty

Chế độ xem lịch biểu rõ ràng
Appraisal Calendar

Theo dõi các đánh giá trong tương lai và gửi lời nhắc cho người trả lời

Xuất câu trả lời
Evaluation Questions

Chuyển các đánh giá thành dạng PDF có thể in ra.

Xây dựng phương thức đánh giá phù hợp

Đặt câu hỏi phù hợp và thu thập những thông tin cần thiết

Tạo cuộc khảo sát phù hợp để thu thập câu trả lời từ nhân viên của bạn. Chuẩn bị các mẫu bạn đã soạn hoặc chọn từ những mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá như: từ dưới lên, từ trên xuống, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của người quản lý. Bạn có thể để nhân viên tự tạo ra các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới hoặc người quản lý của họ.

Tạo bảng khảo sát theo cách của bạn

Sử dụng mẫu có sẵn hoặc tự tạo theo cách riêng

Tạo các cuộc khảo sát theo nhu cầu của bạn để thu thập thông tin hoặc ý kiến ​​quan trọng từ nhân viên của công ty. Bạn có thể thêm các câu hỏi, chỉnh sửa trang và soạn thảo một khảo sát, sử dụng các mẫu tích hợp tuyệt vời hoặc thiết kế của riêng bạn từ đầu một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể chuyển các khảo sát hiện có thành các mẫu sử dụng sau này. Kiểm tra lại thông tin khảo sát trước khi công bố: yêu cầu các nhà quản lý, người giám sát hoặc các nhân viên khác xem xét và để họ thêm nhận xét trước khi hoàn thành khảo sát. Thậm chí, bạn có thể tạo một số khảo sát cho mỗi bước đánh giá để gửi cho những người khác nhau.

Employee Appraisal Form
Employee Appraisal Form

Tự động hóa quy trình đánh giá 

Hoàn thành các đánh giá theo đúng lịch trình

Tạo các kế hoạch đánh giá với một lịch biểu rõ ràng để tự động tạo ra các yêu cầu phỏng vấn. Chỉ định nhân viên, bộ phận hoặc cấp độ trong cấu trúc phân cấp của tổ chức có thể trả lời các cuộc khảo sát của bạn và cho phép người quản lý xem xét nội dung và hoàn thành đánh giá.


Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ Odoo khác 

Nhân viên

Employees

Kiểm tra, quản lý việc chấm công và giờ làm việc của nhân viên.

Chi phí

Expenses

Tạo bức tranh tổng thể về chi phí của nhân viên. Tiếp cận một công cụ theo dõi chính xác

Tuyển dụng

Recruitment

Chuyên môn và đơn giản hóa quy trình tuyển dụng. Lưu trữ hồ sơ, theo dõi ứng viên và tìm kiếm hồ sơ.

Khảo sát

Survey

Hiểu thêm thông tin chuyên sâu thông qua các cuộc khảo sát là một cách tuyệt vời để thu hút khách hàng.

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia