browser
Invoicing Invoices

Đưa thông tin từ báo giá vào hóa đơn một cách tự động

Tạo hóa đơn tự động dựa trên đơn bán hàng, đơn giao hàng, hợp đồng hoặc thời gian và vật liệu cung cấp

Dễ dàng tạo hóa đơn dựa trên báo giá đã gửi cho khách hàng.

Gửi hóa đơn chuẩn fomat chuyên nghiệp tới khách hàng chỉ trong nháy mắt.

Tự động gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm PDF hoặc in và gửi qua bưu điện.

Nhận thanh toán nhanh hơn
Dễ dàng thanh toán trực tuyến và theo dõi tự động mọi đơn hàng

Odoo cho phép bạn chấp nhận thanh toán trực tuyến qua Paypal, Ingenico, Buckaroo, Stripe, Authorize.net, Atos Worldline hoặc Adyen . Tính năng này giúp nhân sự không cần gửi thư nhắc nhở thanh toán trễ hoặc tồn đọng trong một số trường hợp. Tính năng theo dõi tự động rất dễ thiết lập và giúp đơn giản hóa hóa đơn để thanh toán được nhanh chóng và dễ dàng

bazile logo

Odoo cho phép chúng tôi tự động gửi 10.000 hóa đơn mỗi tháng.”

Yves Morel, Director of Bazile Telecom

accounting screenshot

Thao tác kế toán trở nên dễ dàng hơn
Theo dõi các hoạt động tài khoản ngân hàng và tình trạng hóa đơn 

Dùng tính năng xem trạng thái để theo dõi hóa đơn nháp, đã thanh toán và chưa thanh toán.

Tự động ghi lại mọi giao dịch trong tài khoản ngân hàng bằng cách nhập và đối chiếu sao kê.

accounting screenshot

Phân tích dữ liệu

Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về doanh nghiệp từ dữ liệu chuyên sâu.

Truy cập trực tiếp vào thông tin quan trọng với giao diện linh hoạt và tùy chỉnh. Đưa ra những nhận định riêng dựa trên cơ sở dữ liệu phân tích theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng,... 

Odoo Invoicing Module

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng Odoo 

Kế toán 

Accounting

Ghi lại mọi hóa đơn vào hệ thống và theo dõi các khoản thanh toán.

Bán hàng 

Sales

Phương thức lập hóa đơn đa dạng cho mọi sản phẩm và dịch vụ.

Mua hàng

Purchase

Lưu trữ thông tin hữu ích về hóa đơn nhà cung cấp.

Dự án

Projects

Khởi động dự án nhanh chóng, từng bước hoàn thành công việc.

Câu chuyện khách hàng

After 15 successful years the time had come to reorganize the company's business flow and hence the decision was made to implement Odoo.

Many manual tasks are now fully automated. Valkenpower's website is now able to communicate with their payment method and generate invoices to send to the customer. These were previously hand-typed or copy-pasted but are now automatically generated with the push of a button!

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia