Note Browser
Odoo Expenses Management

Tiết kiệm thời gian thực hiện báo cáo chi phí 

Mọi thứ được làm ở một nơi.

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng như thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, đồ dùng văn phòng hay bất kỳ khoản chi khác của mọi nhân viên, hãy truy cập tất cả các biên lai và đơn đề xuất chi phí bảng tổng quan chi phí của bạn. Bạn chỉ cần tạo, xác nhận hoặc từ chối các chi phí này chỉ với một cú nhấp chuột. Không cần tải xuống bất kỳ phần mềm chuyên dụng để duy trì hồ sơ chi phí - mọi thứ có thể được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng!

Save time on expense reports

Khắc phục việc làm mất

hóa đơn 

Tải trực tiếp tất cả các hóa đơn vào hồ sơ chi phí.

Nhân viên dễ dàng đính kèm các bản sao hóa đơn trực tiếp vào các hồ sơ chi phí để tránh làm mất chúng. Bạn chỉ cần thêm tài liệu đính kèm bằng cách dùng di động chụp ảnh hóa đơn và gửi tới địa chỉ email đã được chỉ định. Việc này giúp các nhân viên tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách lưu trữ rõ ràng và đầy đủ tất cả chi phí,

Quản lý chi phí theo

đội nhóm

Mang lại bức tranh tổng quan về chi tiêu của từng nhóm

Người quản lý có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ chi phí trong toàn bộ nhóm để kiểm soát chi phí và đảm bảo mục tiêu đạt được mà không vượt quá ngân sách.

Manage expenses per team

Chia sẻ công việc giữa các bộ phận

Mọi người đều tham gia để tiết kiệm thời gian
NHÂN VIÊN

Soạn thảo chi phí, thêm ghi chú và tải biên nhận lên hồ sơ chi phí.

Managers

Validate or refuse expenses in a click. Add comments, edit records, or request additional information.

Accountants

Record company and employee expenses, adding them to the books and processing payments and invoices.

Fully integrated with other Odoo Apps

Employees

Employees

Oversee employee records and easily maintain files and information for your teams.

Projects

Projects

Manage project forecasts, teams, and files. Easily delegate tasks and monitor each step of the project.

Invoicing

Invoicing

Manage contracts, create recurring invoices, bill timesheets, and get paid faster.

Fleet

Fleet

Track company vehicles, mileage logs, maintenance schedules, contracts and more with clean and organized fleet management.

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia