Quản lý phép nghỉ nhân viên 

Theo dõi tất cả kỳ nghỉ của nhân viên

Giám sát lịch nghỉ phép của từng nhân viên. Nhân viên nhập các yêu cầu của họ và người quản lý phê duyệt và xác nhận chúng. Mọi việc đều được thực hiện nhanh chóng với vài cú nhấp chuột. Lịch trình làm việc của từng nhân viên được cập nhật tương ứng.

Người quản lý có thể xem toàn bộ lịch nghỉ phép của nhân viên trong, qua đó đảm bảo nhóm vẫn được tổ chức tốt và dễ dàng dự báo việc phân bổ nhiệm vụ khi vắng mặt các thành viên của họ.


hr_holidays_02.gif
hr_holidays_03.gif

Phê duyệt hoặc từ chối

yêu cầu nghỉ phép

Handle all requests from your employees

Allow employees to record their requests for vacation themselves, and get notified by email for every new request. Decide to either approve them or to refuse them, and add a note to your refusal to give an explanation to your employees.

Get reports to plan ahead

Simple reporting tool

Create reports in a single click for every leave request, with a detail per request type, employee, department and even for the whole company. Get statistics on the leaves and plan for the upcoming to make sure you keep productivity to its highest level.

hr_holidays_04.gif

Câu chuyện thành công

Leirirede wanted to improve its human resources. With Odoo, employees can log the time they sign in and out in real time and the Leaves module makes it much easier to manage their time off. The communication flow between their human resources officers and employees is now better than it has ever been.

Before using Odoo, BIG employees' timesheets were not integrated to their software. This resulted in multiple inputs and complex outcomes. Now their Outlook agenda is integrated with the Odoo system and the leave requests and approvals can be managed within Odoo. With holidays and working hours being managed in one place, BIG is able to establish the teams' schedule easily!

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia