browser Rental Odoo

Từ báo giá thuê đến tạo hóa đơn  

Quản lý mọi thứ tại một hệ thống duy nhất.

Bạn có thể tạo đơn hàng cho thuê, thời gian, loại hàng giao, hàng nhận về và hóa đơn từ một hệ thống duy nhất.
Dễ dàng có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Retal status

Tổng quan theo thời gian thực

Lập lịch cho thuê một cách dễ dàng.

Hỗ trợ theo dõi tính khả dụng của sản phẩm và số seri tương ứng, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập không cung cấp sản phẩm giữa hai lần thuê trong khoảng thời gian nhất định (VD vào đêm khuya)

Rent a product
Professional Quotations

Báo giá chuyên nghiệp

Những thông tin, sản phẩm được làm rõ tạo ấn tượng chuyên nghiệp

Gửi báo giá cho thuê đến khách hàng gồm những hạng mục chi tiết, rõ ràng. Ngoài ra, bạn có thể thêm cấu hình sản phẩm theo yêu cầu của khách và bán thêm sản phẩm bằng cách giới thiệu thêm các tùy chọn liên quan 

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng Odoo khác   

Câu chuyện thành công

With the Odoo Rental app, the project team now has a clear overview of all the respiratory machines delivered to specific hospitals and how long they have been in use.

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia